Jóga, GFM, Pohybový systém? - Girja.cz

Jóga, GFM, Pohybový systém?

4.4.2017

Když někde mluvím o Ground Force Method (GFM), na začátek vždy zmíním, že jde v podstatě o pohybový systém. Zřejmě tou nejčastější reakcí je: „Aha, takže něco jako jóga?“. No v podstatě ano i ne. Ačkoliv jóga i GFM mají mnoho společného, v lecčem se liší.

Nač vynalézat již vynalezené…

Jóga je systém, jehož počátky se datují až do roku 5000 před naším letopočtem. Za tu dobu zaznamenala mnohé změny a v současnosti se těší velké oblibě. Západní civilizace postupně upouštěla od filozofické roviny jógy a zaměřovala se spíše na její praktickou část. Skrze cvičení pozic (asán) a dechových cvičení (pránájáma) se snaží docílit fyzické zdatnosti, koordinace či mobility. Kdo jste četli minulý článek o GFM, určitě vám to zní povědomě. Jaký je tedy rozdíl mezi jógou a GFM?

Stejný cíl, jiná cesta

V prvé řadě je nutno říci, že určité prvky jógy jsou součástí GFM. Oproti józe však čerpá i z dalších zdrojů jako gymnastika, BJJ či korektivních cviků FMS. Samozřejmě i jóga obsahuje mnoho přístupů, avšak v žádné verzi jógy nenaleznete tzv. screening. Screening je princip sledování vašich silných a slabých stránek (dysbalancí), podle kterých se sestavuje cvičební program. Každý člověk je jiný, ne vždy určitý pohyb ovládá a cvičební program GFM jej pomáhá odhalit a napravit.

Interakce a hry

V systému Ground Force Method je důležité, aby nás cvičení bavilo. Tím myslím opravdu bavilo. Vzpomeňte, kdy naposled jste se během cvičení smáli nebo alespoň usmívali. GFM klade důraz na hry, a proto je vhodné jej cvičit především ve skupině. Cvičení ve skupině tvoří další rozdíl mezi jógou a GFM. Interakce mezi lidmi dokáže do našeho cvičení vnést úplně nové možnosti. Při cvičení s partnerem jsme nuceni na sebe navzájem reagovat, můžeme zapojit prvek soutěživosti nebo skrze partnera dostávat zpětnou vazbu, co děláme dobře a na co si naopak dát pozor.

Co říci závěrem?

Ačkoliv je jóga výborná pro rozvoj našich pohybových dovedností, oproti Ground Force Method nedisponuje tak širokou škálou možností, jak rozvoje dosáhnout. Méně je sice někdy více, ale pohyb je velmi komplexní. Proč se tedy omezovat?

Bc. Jakub Melíšek